O NAS                                              NASZE CELE                                           STATUT                                                GALERIA                                                 KONTAKT

 
 

PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA AKCJĘ
STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO - KULTURALNEGO
 „DAR SERCA”
KRS : 0000270261
z celem szczegółowym:
SSK DAR SERCA w Osiedle Niewiadów 4900

 

 

 

 

 

         

Nasze cele

1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2. promocja i organizacja wolontariatu,
3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
    wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację
    zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki
    samorządu terytorialnego,
7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz  integracji europejskiej,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.
 
 

AKCJE

 

IMPREZY

 

INNE